Pedagogika nielen pre študentov

Dejiny pedagogiky

Dejiny pedagogiky• jedny zo základných pedagogických disciplín• analyzujú zákonitosti výchovy, hlavne z hľadiska širších spoločensko-historických súvislostí – z hľadiska sociálnych podmienok danej spoločnosti• objavovanie dedičstva• registrácia histórie pedagogického myslenia• správna prognostika Porovnávacia pedagogika• v...

PEDAGOGIKA NIELEN PRE ŠTUDENTOV – kompletní obsah_1:

8. Proces utvárania mravného vedomia 7. Mravná výchova 6. Analýza procesu výchovy, vychovávania a sebavýc… 5. Proces učenia sa hodnôt = interiorizácia 4. Proces utvárania hodnotového vedomia 3. Pedagogická axiológia 2. Teleologická analýza procesu...

PEDAGOGIKA NIELEN PRE ŠTUDENTOV – kompletní obsah_2:

Dotazník Anamnéza Anamnéza Fázy rozhovoru Fázy rozhovoru Rozhovory s rodičmi a ostatnými rodinnými príslušn… Druhy otázok pri riadenom rozhovore Druhy rozhovoru Sociometrické metódy Sociometrické metódy PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTICKÉ METÓDY...