Pedagogika nielen pre študentov

7. Mravná výchova

Mravná výchova Etika-chápe sa ako samostatná filozofická veda– má svoj vlastný systém, metodológiu a predmet skúmania Etická výchova-teoretická disciplína, zaoberá sa procesmi, ktoré súvisia s morálkou, aj rozvojom mravného vedomia; analyzuje aj pojmy– skúma...

6. Analýza procesu výchovy, vychovávania a sebavýchovy

Analýza procesu výchovy, vychovávania a sebavýchovy -cieľom výchovy: rozvinutie jednotlivých osobnostných štruktúr vychovávaného, a tým dosiahnuť jeho integráciu a socializáciuOsobnosť = štruktúra biologická, psychická, sociálna → rozvíjame 1. Analýza podľa riadenia -kto alebo čo...

5. Proces učenia sa hodnôt = interiorizácia

Proces učenia sa hodnôt = interiorizácia 1. Hodnoty nepoznané -existujú okolo nás, ale ešte sme si ich neosvojili 2. Hodnoty poznané (racionálna znalosť) -má racionálnu predstavu o danej hodnote– a; želané- ak máme úspech,...

4. Proces utvárania hodnotového vedomia

Proces utvárania hodnotového vedomia – človek prechádza úrovňami vedomia:1. úroveň vedomia = úroveň hodnotiaceho vedomia– do 2 rokov- človek hodnotí na základe pudov, vnútorných a biologických potrieb 2. obdobie poznávacieho vedomia– do 10-12 rokov–...

3. Pedagogická axiológia

Pedagogická axiológia Hodnoty- z hľadiska filozofie: nejaká funkcia veci, javov alebo stavov – musí byť vždy spätá s človekom – je to nejaký antropologický pojem Úlohy pedagogickej axiológie:1. potreba vyjasnenia si kľúčových hodnôt, ktoré...

2. Teleologická analýza procesu vychovávania

Teleologická analýza procesu vychovávania Ideál- dokonalá predstava o človeku, ktorá sa reálne nedá dosiahnuť – z nich si odvodíme kľúčové hodnoty výchovy Cieľ- istá úroveň vychovanosti, ktorú by sme chceli výchovným pôsobením dosiahnuť, ktorá...

1. Teória výchovy a vychovávania

Teória výchovy a vychovávania– základná pedagogická disciplína-tvorí základ pre všetky pedagogické disciplínyVýchova- je v užšom aj širšom zmysle chápania … zjednodušene = EDUKÁCIA (širší slova zmysel) Edukácia podľa Šveca sa delí na 3 subsystémy...

Zhrnutie:

Zhrnutie:Motívy sú faktory, kt.aktivizují lids.chování, zameriavajú sa na určitý cieľ av tomto smere je udržiavajú po urč.dobu. Takto vyvolané rokovaní smeruje k uspokojovaniu nejaké potreby. Motív vzniká na zákl.interakce vnútorného stavu jednotlivca a vonkajších...

Zvyšuje-li se motiv.napětí

– Zvyšuje-li se motiv.napětí → potreba je silnejšia → nároky na hodnotu cieľa sa znižujú → odhad úspechu môže byť skreslený. Napr. s narastajúcim hladovaním sa čl.může pustiť aj do pojídá nechutných potravín a...

Potreba

Potreba – Nedostatok:– 1. organizmu (fyziol.potřeby → psych.odezvu např.pocit hladu, únavy)– 2. v soc.podmínkách (např.potřeba exist.jistoty, opory, uznania, lásky)– Biogénny (väčšinou cyklický priebeh) a sociogenní potreby (nedostatok v soc.vztazích, např.uznání)– Potreba vyjadruje výsledný vnútorný...